nedelja, 18 februar 2007
 
.
Dobrodosli na stranice EKOMETAL-aOsnovna delatnost našeg preduzeća je prikupljanje i prerada otpadnog materijala, pa samim tim dajemo značajan doprinos zaštiti životne sredine. Ono što Vama predstavlja teret i balast, nama je sirovina za rad, tako da Vas možemo osloboditi suvišnog otpada, a nama obezbediti značajne sirovine.

Pregledom web site-a možete se upoznati sa vrstama materijala koje prikupljamo i recikliramo, zakonskom regulativom, poštovanjem pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu oblast postupanja sa otpadom, kao i sa našom spremnošću, posvećenošću i osposobljenošću da očuvamo životnu sredinu, a od otpadnih materijala dobijemo novu vrednost.

Posebno izdvajamo delatnost prikupljanja, prerade i reciklaže elektronskog i električnog otpada, iz razloga što navedeni otpad predstavlja rastući problem u našem okruženju koji do sada nije tretiran na pravilan način. Odbačena električna oprema, računarska oprema, kao i druga elektronska oprema predstavljaju osnov naše delatnosti.

Centrala i proizvodni pogoni firme nalaze se u Vrdniku i sa dvadesetak stalno zaposlenih, predstavljamo značajan privredni subjekt regiona.

Imamo sve potrebne dozvole za rad i svojevrsnu preporuku Agencije za reciklažu, što smatramo značajnom referencom.

Organizovani smo po teritorijalnom principu u cilju lakše komunikacije i efikasnijeg poslovanja.

U nadi da ćemo ostvariti zajednički interes i dobru poslovnu saradnju, srdačno Vas pozdravljamo.


EKO-METAL
 
.

Anketa

Da li reciklirate?
 

Ko smo mi...

DSC00638.JPG
© 2007 EKO-METAL D.O.O
22408 Vrdnik, Grobljanska bb, Srbija
tel/fax : +381 22 465 351, mail: office@ekometal.com