Materijali-USLUGE
8 OTPADI IZ STAMPARSKE I FOTOGRAFSKE DELATNOSTI
08 01 99 Offset ploce Otkup,
08 03 99 Oprani i ocisceni valjci za razvijanje iz toner kaseta Prikupljanje
08 03 17 Otpadni toner za stampanje koje sadrzi opasne supstance Usluga reciklaze
9 OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
09 01 01 Rastvori razvijaca i aktivatora na bazi vode Usluga reciklaze
09 01 02 Rastvori razvijaca za offset ploce na bazi vode Usluga reciklaze
09 01 04 Rastvori sredstava za fiksiranje Otkup
09 01 07 Fotografski film i papir koji sadrze srebro ili jedinjenja srebra Otkup
15 OTPAD OD AMBALAZE; APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, MATERIJALI ZA FILTRIRANJE I ZASTITNA ODECA, AKO NIJE DRUGACIJE SPECIFICIRANO
15 01 02 Plasticna ambalaza Otkup
15 01 10 Ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama Usluga reciklaze
16 OTPADI KOJI NISU DRUGACIJE SPECIFICIRANI U KATALOGU
16 08 01 Potroseni katalizatori koji nisu kontaminirani opasnim materijama (izuzev 16 08 07), automobilski katalizatori Otkup
19 OTPADI IZ OBJEKATA ZA OBRADU OTPADA,...
19 12 03 Obojeni metali, otpaci i ostaci od bakra, aluminijuma,... Otkup
20 OPSTINSKI OTPADI
20 01 33 Baterije i akumulatori ukljuceni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrZe ove baterije Otkup i usluga reciklaze
20 01 35 Odbacena elektronska i elektricna oprema koja sadrzi opasne komponente,€monitori racunara, stampane ploce Usluga reciklaze
20 01 36 Odbacena elektronska i elektricna oprema koja ne sadrzi opasne komponente, odbaceni racunari i uredjaji Prikupljanje bez naknade Za reciklazu
20 01 40 Metali, bakar, aluminijum, gvozdje, kablovi... Otkup
20 01 40 Telefonske centrale i delovi telefonskih centrala, otpadni Otkup
2 OTPADI IZ POLJOPRIVREDE,..., PRIPREME I PRERADE HRANE
02 03 99 Iskoriscena jestiva ulja i masti Usluga reciklaze