Donacija Eko-metal-a osnovnoj školi

Osnovna škola Dositej Obradović iz Iriga predala je Eko-metal-u elektronski i električni otpad. Eko-metal d.o.o. je donirao računar osnovnoj školi iz Iriga kao podsticaj razvoja svesti zaštite životne sredine.