O nama

Eko-metal d.o.o. osnovan je 10. maja 2004. godine od strane iskusnih preduzetnika iz Slovenije sa velikim iskustvom u menadžmentu otpadom. Sedište kompanije je u Vrdniku, samo 16 km udaljeno od auto-puta Beograd-Zagreb, 25 km od Novog Sada i 75 km od Beograda. Pogoni Eko-metal d.o.o. smešteni su na dve lokacije u Vrdniku:

  • za opasan otpad koristi se pogon u Grobljanskoj 2, koji se sastoji od proizvodne hale od 750 m2 i oko 200 m2 pratećih objekata, što je sve smešteno na placu od 3.600 m2,
  • dok je prerada neopasnog otpada i upravna zgrada  locirana u Industrijskoj bb, u proizvodnoj hali od 2.800 m2 sa pratećim objektima od 1.200 m2, i na placu od 47.300 m2, što daje velike mogućnosti za dalja proširenja u okviru delatnosti preduzeća.

Eko-metal d.o.o. spada u mala/srednja preduzeća i ima 28 radnika sa različitim stepenom obrazovanja, između ostalog zaposlena su i dva diplomirana tehnologa. Jedan tehnolog radi kao odgovorno lice za upravljanje otpadom, a drugi radi na notifikacijama za izvoz.

Glavna delatnost preduzeća je reciklaža i prerade elektronskog i električnog otpada i otpadnih fotografskih hemikalija, u čemu smo jedan od lidera na srpskom tržištu. Obim reciklaže je oko 1000 tona elektronskog i električnog otpada godišnje sa trendom stalnog povećanja. Trenutni kapacitet reciklaže je 100-150 tona na mesečnom nivou, s tim što imamo mogućnosti da prerađujemo mnogo veće količine, ali to zavisi od generatora otpada i svesti društva.

Eko-metal d.o.o. obavlja sakupljanje i transport otpada sopstvenim vozilima/voznim parkom. Svi vozači/vozila poseduju ADR sertifikate za prevoz opasnih materija. Svi radnici u proizvodnji su obučeni za upravljanje opasnim materijama i poseduju ADR sertifikate.

Eko-metal d.o.o. poseduje integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije (broj 19-00-00052/2015-2016 od 07.04.2015.), kao i dozvolu za skladištanje, privremeno skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada (broj 119-501-00490/2010-04 od 14.07.2010; 24.11.2011; 19.03.2012), izdate od strane nadležnih državnih organa.

Posedujemo sertifikate Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004.