Skladištenje

Skladištenje podrazumeva klasiranje u zavisnosti od agregatnog stanja otpada, njegovo odlaganje na privremeno skladištenje otpadnih materijala na propisan i ekološki bezbedan način do njihovog konačnog otpremanja krajnim kupcima ili ovlašćenim prerađivačima u zemlji i inostranstvu.

Komponente koje se recikliraju u Republici Srbiji odvoze se na reciklažu u, za to registrovana, preduzeća.

Komponente koje se ne recikliraju u Srbiji odlažu se u odgovarajućoj ambalaži u privremenom skladištu za nereciklirane komponente po važećoj zakonskoj regulativi. Posle sakupljanja dovoljnih količina pojedinih komponenti vrši se njihovo pakovanje i transport za izvoz pošto u Srbiji ne postoji prerađivački kapaciteti za ove komponente.