Tretman

Tretman materijala obuhvata specifičan pristup koji se odnosi na izdavanje sekundarnih sirovina, odvajanje komponenti koje imaju osobine opasnih materija i dalje postupanje sa njima. Izvoze se nerecikabilni i opasni materijali, koje trenutno nije moguće tretirati u Srbiji iz tehnoloških i drugih razoga.

Do sada imamo instalirane tri linije za preradu:

  1. Linija prerade otpadne elektronske i električne opreme,
  2. Linija za preradu fotografskih hemikalija,
  3. Linija za preradu kablova.

U oblasti recikaže električnog i elektronskog otpada postoje nekoliko komponenti otpada koje u sebi sadrže premise opasnih materija, a čije finalno recikliranje u korisnu sekundarnu sirovinu može da obavlja manji broj namenskih reciklažnih kompanija u svetu. Nereciklabilni materijali koji se izvoze su: štampane ploče, baterije, CRT ekrani, hard diskovi, flopi diskovi, i ostali optički uređaji...